Quest for Azrael
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Belépés

Elfelejtettem a jelszavam!Multiváltó
Felhasználónév:


Jelszó:You are not connected. Please login or register

Démonok

Go down  Üzenet [1 / 1 oldal]

1Démonok      Empty Démonok Vas. Ápr. 07, 2019 2:00 pm

Azrael

Azrael
az Égi Kovács
az Égi Kovács
„Mi démonok hibák vagyunk. Egy tökéletes gépezetbe szorult apró kavics, amely ha elég erővel feszül neki a fogaskeréknek darabokra zúzhatja a rendszert. A világ balszerencséjére ezt mi is tudjuk - és örömünket leljük benne. Hadd essen darabokra minden! Hadd hulljon szét a rend, akadjon meg a fejlődés és süllyedjenek káoszba a nagy birodalmak!”
Darrakard An-Kallah Ziminiar


A démonok a tabu, a tiltott gyümölcs és a bűn megtestesítői, minden veroniai közül a legfurcsább, legszétszórtabb és mégis a legtöbb közös vonással bíró nép. Az egész világon megtalálhatóak magányos farkasként, vagy kisebb csoportokban. Egymás közt erővel alkotnak közösségeket, melyeket rangosabb társaik vezetnek.


Démonok      Dzomon10
Eredet
A démonok más fajok tagjaiból születtek. Ha egy veroniai halálát leli egy bűn, egy szörnyű és megbocsáthatatlan vétek hajszolásában, mellyel megsérti az Urat és a mennyeket, halála után démonként tér vissza. A démonok eredét homály fedi, senki sem tudja pontosan mikor és miért kezdtek el visszatérni erre a világra. Több legenda is szól a démonok megváltásáról, s arról, hogy Veronia mint Purgatórium létezik számukra, de ezek közül még egyiket sem tudták megerősíteni, vagy megcáfolni. Az első démonok nem sokkal a Szakadás után jelentek meg, s azóta folyamatosan bukkannak fel és tűnnek el, ahogy telnek az évek.

Küllem, testfelépítés
A démonok eredetükből fakadóan kifejezetten változatos külső jegyekkel bírnak. A legtöbbjük arányos vagy torz humanoid alkatú, az egészen emberszerűtől a szürreális gnómig. Igen gyakran viselnek kiálló testfüggelékeket, szarvakat, tündékhez hasonló vagy annál is hosszabb füleket, akár farkat vagy extra végtagokat, mint például a szárny. Külső jegyeik nagyban függenek attól, melyik bűnt testesítik meg, például a kísértők egészen emberszerűek míg mondjuk az aratók lehetnek bestiális keresztszülött kinézetűek is. Szaporodni nem képesek, mivel nem a szó hagyományos értelmében vett élőlények. Testük örökké ifjú, nem képesek természetes úton meghalni, bár az éhségtől elbírhatatlanul szenvednek, a fáradtság pedig ugyanúgy hat rájuk. Habár fizikai testük pusztulása feloldja az állapotot, megszünteti az üdvözülés lehetőségét is, így a megölt démon csak is a negatív, szenvedéssel teli túlvilágra kerülhetnek feladatuk beteljesítése hiányában.

Jellemző viselkedés
A démonok általánosságban véve szeszélyes és problémás népség... amire sokuk ugyancsak büszke. Mindannyiukat fűt és hajt előre egy elnyomhatatlan vágy, egy vágy a bűn után, ami miatt újjáéledt. Ez a vágy rendszerint hasonló ahhoz, ami előző életében a démon vesztét okozta. Az a démon, mely nem elégíti ki rendszeresen vágyait, bár meghalni nem hal meg, elveszti minden erejét, gyönge lesz és tehetetlen, amíg újra rá nem lép a vétkesek útjára. Bár ezt az érzést a démonok jó része megtanulja kontrollálni, eltűnni soha el nem tűnik, s az örökkévalóság végéig fogja a démont kísérni.
A démonok óvatos, de céltudatos alakok. Újjászületésükkor többük már rendelkezik némi ismerettel az őt körülvevő világról (noha az sem ritka, hogy egy démon bármiféle tudás nélkül térjen magához egy veszélyekkel teli világ kellős közepén). Megfontoltak és előrelátóak, noha sokan hajlamosan makacsak és engesztelhetetlenek lenni, akik minden áron ragaszkodnak ahhoz, amire elhatározták magukat.
Fontos kiemelni, hogy a démonoknak semmilyen emlékük, de még csak benyomásaik sincsenek hajdanvolt emberi életükről, a szeretteik, ha élnek is, sosem fogják őket felismerni. Ezt mindannyian másképp dolgozzák fel.
A bűnük szerint különböző démonokat lehet megkülönböztetni. Ezek a típusok mind viselkedésükben, külsejükben és képességeikben is megmutatkoznak. Jelentős átfedést mutatnak a klasszikus Hét Főbűnnel, bár már senki sem tudja, hogy a tyúk volt-e előbb, vagy a tojás. Zargath’hath ébredése előtt ezek a démonok jól elkülönült csoportot alkottak, de a mágia összezavarodásával a démonok fajtái is összemosódtak. A tudásdémon az irigységdémonnal, a kevélységdémonok a csábdémonokkal, a háborúdémonok pedig a falánkságdémonnal mutattak rokonságot, így mostanában Szemfényvesztőként, Kísértőkként és Aratókként különböztetik meg magukat.

Démontípusok


Háborúdémon

 • Égbekiáltó bűn: Vérszomj, kegyetlenség, szadizmus, tömeges vagy különösen kegyetlen gyilkosság
 • Külső jegyek: Jellemzően robusztus, esetleg inas testalkatúak, sokszor bestiális végtagokkal vagy függelékekkel kiegészítve.
 • Jellemző személyiségjegyek: Mindenképpen eltökéltek és határozottak, valamint igen gyakran ingerlékenyek, kegyetlenek vagy érzéketlenek.
 • Varázserő visszaállítás:A háborúdémon eredetű Aratók egy Varázserőpontot kapnak minden megölt értelmes lény után.


Csábdémon

 • Égbekiáltó bűn: Mértéktelen szexuális étvágy, vérfertőző nemi kapcsolat, pedofília, nemi erőszak
 • Külső jegyek: Rendkívül vonzóak az ellenkező nem számára, így szinte teljesen humanoid külleműek, ennek ellenére sokszor viselnek elegáns szarvakat vagy farkat.
 • Jellemző személyiségjegyek: Mindig manipulatívak és saját érdekeiket tartják a legfontosabbnak, ezen felül jellemzően nagy a szexuális étvágyuk és a luxus iránti igényük.
 • Varázserő visszaállítás:A csábdémon eredetű Kísértők egy Varázserőpontot kapnak minden szexuális aktus után, ha az partnerüknek élvezetet okozott.


Tudásdémon

 • Égbekiáltó bűn: Tiltott, sanctioval sújtott tudás birtoklása, emberi mágikus korlátok figyelmen kívül hagyása, nekromancia, bukott angyali erők önkényes használata
 • Külső jegyek: Emberszerűek, általában sápadtabbak az egészséges bőrszíntől. Fizikumuk a hosszú, általános igények kielégítését mellőző tanuláshoz berendezkedett, szemük írisze általában irreális színű. Viselhetnek apró, nem kirívó szarvakat, farkat vagy szárnyakat, legtöbbször törékenyebbnek és vékonyabbnak tűnnek egy átlag embernél.
 • Jellemző személyiségjegyek: Kielégíthetetlen tudásszomjuk miatt mindig kíváncsiak és számítóak, általában szeretik a logikai és egyéb szellemi kihívásokat. Gyakran manipulatívak és megalomániásak, és a szociopátia és misantrópia is közel áll hozzájuk.
 • Varázserő visszaállítás:A tudásdémon eredetű Szemfényvesztők egy Varázserőpontot kapnak minden alkalommal, amikor valaki elmond nekik egy eddig nem ismert titkot.

Démonok      Dzomon12
Démonok      Dzomon11
Irigységdémon

 • Égbekiáltó bűn: Kleptománia, szent tárgyak haszonelvű eltulajdonítása, jóra való restség anyagi megfontolásból, irigységből elkövetett többszörös emberölés
 • Külső jegyek: Tolvaj élethez alakítottak, hosszú, ruganyos izmokkal rendelkeznek és általában alacsonyak, viselhetnek egyensúlyozást segítő szárnyakat vagy farkat. Jobbára emberszerűek, ám előfordultak már alattomosabbnak hitt állatok jegyeit viselő irigységdémonok is (pl, róka, kígyó, varjú jegyek)
 • Jellemző személyiségjegyek: Mérhetetlen bírvágy gyötri őket, képesek bármilyen jelentéktelen dolgot megkívánni. Emellett sokszor felelőtlenek, gyermetegek vagy gunyorosak, és szinte mind haszonleső.
 • Varázserő visszaállítás:Az irigységdémon eredetű Szemfényvesztők egy Varázserőpontot kapnak minden alkalommal, amikor képesek megkaparintani egy tárgyat, amely eddig nem volt a tulajdonuk..Falánkságdémon

 • Égbekiáltó bűn: Kannibalizmus, Rendszeres élőállat fogyasztás
 • Külső jegyek: A falánkságdémonok igen végletes megjelenésűek. Van olyan, amely csontsovány és az éhhalál szélén álló ember félhalott csonkjára emlékeztet, van amelyik testes és jóllakott vigyorral döcög. Gyakran irreális és torz külleműek, bőrük a szivárvány minden színét öltheti, igen gyakran valami természeti elemet utánoz.
 • Jellemző személyiségjegyek: Kifejezetten lendületesek, főképp ha étkezésről van szó, gyakran izgágák és figyelmetlenek. Az éhségük sokáig tartó kielégítetlensége vadállati szintre tolja őket, ekkor egészen vadak és agresszívek.
 • Varázserő visszaállítás:A falánkságdémon eredetű Aratók egy Varázserőpontot kapnak minden megölt értelmes lényből való táplálkozás után. Egy lénnyel csak egyszer működik


Kevélységdémon

 • Égbekiáltó bűn: Gőgből elkövetett gyilkosság, Önkényű sanyargatás, Istenkáromló önteltség, Alapvető emberi erények elhanyagolása vagy kifordítása büszkeségből
 • Külső jegyek: Maguknak mindig tetszetősek, így ahány démon annyiféle variáns. Legtöbbször emberhez hasonlóak, néha elegánsabb állati jegyekkel, tollakkal, színes pikkelyekkel vagy taralyakkal. Szárnyuk általában nincs.
 • Jellemző személyiségjegyek: Irigységdémonokhoz hasonlóak, ám sokkal kevesebb energiát fordítanak a saját igényeik kielégítésére, viszont annál szívesebben panaszkodnak. Rendkívül nagy igényűek minden téren és nagyon lenézőek, emellett haragtartóak és könnyen sértődnek meg.
 • Varázserő visszaállítás:A kevélységdémon eredetű Kísértők egy Varázserőpontot kapnak minden alkalommal, amikor egy ellenfélnek tekintett értelmes lényt legyőznek vagy az megadja magát.

Társadalom
Igen laza társadalmat alkotnak, melynek élén a szociális és katonai vezetőként is funkcionáló király áll. Alatta helyezkednek el a démon tábornokok, majd hadvezérek, illetve a gyér nemesi réteg legalját a hercegek alkotják. A hercegek mindig a hadvezérek számára leghasznosabb és hozzájuk leghűségesebb ok közül kerülnek ki, a hadvezéreket pedig erejük illetve harctéri sikereik emelik ebbe a pozícióba. A tábornokokat mindig a király választja és a démonok legerősebb vagy legbefolyásosabb tagjai. Az, hogy hogyan választják meg uralkodójukat, rejtély az emberek számára, maguk között azonban úgy hírlik, hogy aki a démonok ősi nyelvének tudásával születik újra, az a törvényes uralkodó. A vezető réteg jelenlegi célja egy egységes rendszer stabilizálása és hatalmuk megerősítése, így igyekszenek a legalább semleges viszonyt megőrizni minden jelentős hatalmi renddel, több-kevesebb sikerrel.
Számtalan kísérlet volt már a letelepedésre, de eddig egyik sem járt sikerrel. Legutóbb a néhai Nebelwaldban próbálkoztak integrálódni a sötét tündék közé kisebb csoportokban, ám ez a tünde kivonulással teljesen meghíúsult. Manapság leginkább a Hellenburg Királyi Szövetséggel alakítottak ki kapcsolatokat. Délen nem üldözik a fajtájukat, és bár földeket nem kapnak, örömmel látják őket a hadseregben észak csapatai ellen harcolva.

Vallás és szokások

Valójában sétáló megnyilvánulásai az isteni erőnek és beavatkozásnak így vallásuk nem hiten, hanem tudáson alapul, ám éppen ezért háttérbe szorul. Noha vannak egészen mélyen vallásos démonok, a Teremtő létezése és tekintélye olyan magától értetődő tény számukra, hogy nem szentelnek neki külön figyelmet vagy kulturális teret. Szokásaik nem igazán vannak, mivel nincs örökösük, így örökített hagyományuk sem.

Megítélés

Nagyban függ az adott démon hozzáállásától, de általánosságban mélyen lenézettek és kiutáltak a legtöbb faj körében, mivel egyértelműen és bizonyíthatóan bűnben születtek, amit még jelenleg is elítél az összes civilizáció. Esetenként előfordulhatnak a társadalomba integrálódott egyedek, illetve nem egy emberszerű, általában tudás vagy csábdémon jutott be az emberi királyságok rendszerébe manipulációval. A Hellenburg királyi szövetség hivatalosan megtűri a jelenlétüket, hogyha nem tesznek semmi kirívót és hagyják békében élni az embereket, az elvadult esetleg tomboló démonokat viszont ők is üldözik, az emberek pedig bizalmatlanok, sokszor ellenségesek velük szemben, ha valaki nyíltan vállalja a démonságát. Északon kifejezetten vadásszák őket az inkvizítorok és az Ordo Malleus is.
Démonok      Dzomon13
A démonok mágiája
A démonok varázsereje különleges, mivel átkuk befolyása miatt testük nem képes azt természetes úton regenerálni. Képesek viszont aktívan, saját típusuknak megfelelő bűn elkövetésével megtisztítani magukat a káros mágialenyomatoktól, így azok a démonok, akik gyakran hódolnak az őket visszaszólító bűnnek jellemzően gyakrabban képesek varázsolni azon társaiknál, akik önmegtartóztató életet élnek.

Démon előtörténet

Név: A démonok az újjászületésükkor kapnak egy nevet, amely állítólag magukban hordozza a bűnüket. Mivel a démonok nyelvén van minden név, ezért nem tudják megfejteni a jelentésüket. Adott esetben meglehetősen hosszú és nyakatekert is lehet.
Faj:  Értelemszerűen ide "Démon" kerül.
Frakció:  Az a játékbeli frakció, amelyhez a karakter tartozik. A démonok igen csalfák és jól épülnek be bárhová, így ez a két emberkirályságtól kezdve a démonok királyságán át saját maguk is lehet.
Kaszt: Kísértő, Arató vagy Szemfényvesztő - illetve azon belül is érdekes milyen ág, de nem szükséges leírni ha az előtörténet alapján egyértelmű
Nem: A karakter neme (Férfi vagy Nő, fiatal karaktereknél a Fiú vagy Lány is elfogadható)
Kor: A karakter tényleges kora. A démonok nem öregszenek, így érdemes azt is hozzátenni, hány évesnek látszik a karakter

Kinézet:  A karakter külső leírása, szemszín, hajszín, testmagasság, öltözködés esetleg különlegesebb démoni jegyek.

Jellem:  A karakter jellemének leírása. Miket szeret, miket nem szeret, hogyan viselkedik a mindennapokban, hogyan veszélyben vagy ingerülten. Mi motiválja, mi tántorítja el.

Előtörténet:  Legalább 1000 szavas történet, amely bemutatja a karakter életét azelőtt, hogy a játék elkezdődne számára. Nem szükséges kifejteni a démon korábbi életét még mielőtt újjászületett volna, hiszen úgysem emlékszik rá, de nincs is megtiltva, szívesen olvassuk. Nincsenek kifejezetten olyan események, aminek szerepelnie kéne egy démon előtörténetében, de mindenképp érdemes elolvasni a Veronia történelme topicot! Az újjászületés történhet mindössze pár órával a halál után, de akár éveket is igényelhet, emellett pedig az ébredés helye nem feltétlenül fog megegyezni azzal, ahol halandóként elhalálozott a karakter.

Démon faji képességek

Név: Zord Jelenlét
Típus: Bűbáj (Fenntartott)
Erősség: I.
Ár: 1000 váltó
Felhasználás: Akarat alapú
Leírás: A démon jelenlétével is képessé válik rossz közérzetet kelteni az emberekben, valamit felzavarja az állatokat egy rövid időre. Az ellenfél megzavarására, megfélemlítésre kiváló. Erőssége arányos a démon szintjével, így remekül használható erőfitogtatásra is.

Név: Kísértés
Típus: Bűbáj
Erősség: I.
Ár: 2000 váltó
Felhasználás: Akarat alapú
Leírás: 3. szinttől a démon képes a lelkében lakó bűnnel fertőzni egy kiválasztott NJK-t, megfelelően hosszú idő után rávéve, hogy elkövesse az adott bűnt valamilyen formában. Küldetések alatt a mesélő dönti el mikor is éri el a kívánt hatást és milyen formában, magánjátékok során megegyezésen alapul.

Név: Beolvadás
Típus: Bűbáj
Erősség: I.
Ár: 3000 váltó
Felhasználás: Akarat alapú
Leírás: 5. szinttől a démon képes átmenetileg minden torz, démoni jegyet eltüntetni a testéről, hogy ezzel tökéletesen be tudjon olvadni a körülötte lévők közé. 10. szinttől démoni kisugárzását, melyet az egyház tagjai megéreznek is el tudja nyomni, maximum egy egyeztetés erejéig. A démonok szinte bármilyen környezetben képesek kényelmesen elhelyezkedni.

Név:  Archetípus
Típus: Bűbáj
Erősség: I.
Ár: 4000 váltó
Felhasználás: Akarat alapú
Leírás: Minden démonban ott él a pokol egy hercegének az akarata. 7. szinttől a démonok képesek ezt egy pillanat erejére szabaddá engedni, felvéve eredeti alakját, a puszta jelenlétükkel rettegést keltve még a legedzettebb harcosok szívében is.

Név:  Megszállás
Típus: Mágia
Erősség: I.
Ár: 5000 váltó
Felhasználás: Akarat alapú
Leírás: A démonok teste és lelke közötti kapcsolat nem olyan szoros, mint az emberek esetében. 10. szinttől a démon lelke képes elhagyni a testét és megszállni egy kiválasztott NJK-t. A Megszállás hatóideje a célpont akaraterejétől és hajlandóságától függ, erős akaratúak gyorsan kidobhatják magukból a démont, gyenge akaratú vagy hajlandóságot mutató karakterek akár végtelen hosszú ideig is engedhetik a megszállást. Amíg a démon idegen testben van sajátja kómaszerű állapotba kerül. A démon a megszállott alany testét sajátjaként használhatja, akár saját démoni képességeit is képes megidézni.

https://questforazrael.hungarianforum.net

Vissza az elejére  Üzenet [1 / 1 oldal]

Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.