Quest for Azrael
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Belépés

Elfelejtettem a jelszavam!Multiváltó
Felhasználónév:


Jelszó:You are not connected. Please login or register

Nefilim

Go down  Üzenet [1 / 1 oldal]

1Nefilim            Empty Nefilim Szomb. Ápr. 06, 2019 10:28 pm

Azrael

Azrael
az Égi Kovács
az Égi Kovács
"Legalább olyan bűnben születtek, mint a démonok, és mégis ártatlanabbak a szenteknél. Atyáik bűne, így mondják. De atyáik angyalok voltak, az ő bűnük égbekiáltó, így hát a nefilimek szenvedik el sokadízig, míg csak marad bennük valami a parancstagadók égi tökéletességéből."
Bertha von Einburg, protestáns prédikátor

Eonokkal ezelőtt a földre szállt angyaloknak megtetszettek az emberek leányai, magukhoz ölelték őket és félig angyal, félig ember gyermekeknek adtak életet. Ezek a félangyalok szent nomádok lettek, Bet'Sohar hatalmas sivatagjainak egyedüli lakói, mielőtt Veronia erre a földre került. Szent küldetéstudattól vezérelve a nefilimek törzsei átkeltek a Schattenschilden, hogy a konfliktustól lángoló kontinenst megtisztítsák a bűntől. Noha dicsőséges háborújuk elmaradt, jelenlétük alapjaiban változtatta meg a világot, azóta pedig mindenki megtanulta: ahol a fehér szárnyak megrebbennek és a különös, idegen hangzású szavak felhangzanak jajj minden bűnösnek, aki elfordult az Atya útjáról.
Nefilim            Nefili11Küllem, testfelépítés

A nefilimek emberi őseileginkább a való élet indid és orientalid rasszú emberei közötti átmenetet mutatták, így leszármazottaik között is igen gyakoriak ezek a jegyek. Bőrük általában sötétebb, de nem kifejezett szabály. Hajuk szintén sötétbarna vagy fekete, azonban az angyalokkal való keveredés nyomán előfordulnak ritka világosszőke árnyalatok is. Szemük színe változatos, az erősebb angyali jegyeket mutató nefilimeknél gyakori a szürkéskék szem, a sötétebb tónusúak írisze általában barna, aranysárga vagy sötétzöld. Nem kifejezetten magasak, termetük átlagosan 160-170 cm között változik, érdekes módon a nők általában nem alacsonyabbak a férfiaknál. Kifejezetten fejlett színlátással és megkülönböztető szaglással rendelkeznek, így esztétikai érzékük a színek és illatok terén kiemelkedő.
Lassan öregszenek és gyorsan érnek, külsejük csupán életkoruk vége felé változik meg igazán. Az embereknél valamivel hosszabb a várható élettartamuk, 120-130 év ideális körülmények között. Kívülálló szemmel a nefilim nőket sokan szépnek tartják, a férfiak kevésbé kifejezett esztétikai hírnévnek örvendenek, de egy-egy képviselőjük kiemelkedik ilyen téren. Tipikus nefilim jegy a hátukon viselt pár tollas, madárszerű szárny. Ez feltételezhetően az angyalokról alkotott képük alakította ki, égi felmenőik jellege a hitükre építkezve mutatkozott meg. A szárny nem kötelező tartozék, de kevesebb az olyan nefilim, aki nem rendelkezik vele. Repülni nem tudnak túl nehéz csontjaik miatt, azonban képesek siklani és magaslatokról szabadesés közben lassítani a zuhanásukat.

Vallás, szokások
Az egyes törzsek vallásgyakorlata kissé eltér egymástól, azonban minden nefilim közös pontja az Atya, mint az ábrahámi Isten mindenhatósága. Az Atya, akit gyakran említenek Úr, Seregek vagy Csillagok Ura, Elohim és Adonai neveken is mindenek fölött áll és birtokol mindent, ami létezik. Gyakran királyként, nagy uralkodóként képzelik el, noha megítélése változatos. Egyes nefilim törzsek gondoskodó jó atyának képzelik így imádatuk legfőképp hálára épül. Mások hatalmas, könyörtelen nagyúrként tekintenek rá, akinek ereje előtt fejet hajtanak és leróják jogos szolgálatukat. Megint mások győzedelmes hadvezért tisztelnek benne, aki vezeti őket és aki erőt ad nekik, hogy ellenségeit legyőzzék, azok földjeit pedig jutalmukként megtartsák.
Szokásaikban a nefilimek a vándor sivatagi népeket idézik. Ünnepeiken színes porok, festékek és illatos fűszerek kavalkádjaként jelennek meg a kívülállóknak, hiszen kultúrájukban minden színnek és illatnak specifikus jelentése van.
Emellett a zene is igen fontos kulturális szereppel bír, szeretik a csörgős és fúvós hangszereket, a dicsőítő énekeket és az örömtáncokat. Rengeteg ünnepnapjuk van, általában valami történelmi eseményhez kötötten, ugyanakkor néhány gyásznap és böjti időszak is számon van tartva, amelyeken a jogos büntetéseikre emlékeznek. Ilyenek az Első Ítélet, amely első nefilim őseik Bet'Soharra való száműzetésének emléknapja és a leghosszabb téli éjszakán tartják, Adom napja, amely a nefilim törzsek közötti évszázados háború vérbefolytását jelképezi az első Lovas fellépése nyomán, valamint minden törzs megemlékezik a felmenőjüknek tartott bukott angyal bebörtönzéséről egy-egy háromnapos böjt és magányos ájtatosság által.
A nefilimek nem használnak hagyományos fegyvert, csupán saját erejükből idézett égi vérteket, eszközeik egyszerűek, ugyanakkor fejlett az ékszerművességük. Sok arany és csiszolt kőékszer látható rajtuk, legtöbbször családi örökségként, amely a folyamatos vándorlás közepette a vagyonfelhalmozás legkézenfekvőbb módja volt. Az ékszereket gyakran cserélgetik egymás között, tehát egyfajta fizetőeszközként is szolgálnak. Emellett szeretik a növényi porokból készült testfestéseket, gyakran lenyűgöző dekoratív mintákkal díszítve a bőrüket. Ruházatuk a melegben eltöltött életmód miatt javarészt lenge tunikákból áll, noha Veronia ridegebb éghajlatában ez sokat változott.

~:O:~


Társadalom
A nefilimek erősen teokratikus csoportokban, úgynevezett törzsekben élnek. Az egyes törzsek két nagyobb rétegre oszthatóak, egy felsőbb papi réteg és egy alacsonyabb közrendű réteg alkotja. A közrendűek látják el a mindennapi feladatokat, a felmerülő munkafolyamatokat, de az ő feladatuk háború idején a harc is. A papi réteg tovább oszlik, hasonlóan az emberi egyházakhoz. Élén az egész törzs életét irányító főapostol áll, aki a nefilimek hite szerint az Atyától közvetlenül kapja az utasításait, így az Atya akaratának földi megnyilvánulásaként tekintenek rá. Alatta állnak a papok, tanítók és térítő apostolok, akik egyfajta nefilim nemességet alkotnak, tanácsaikat és utasításaikat a legtöbb közrendű nefilim megfogadja és követi.
Különleges esetekben, mint például több törzset érintő háború vagy Veronia megmentésére irányuló küldetésük előfordul, hogy a törzsek nagyobb funkcionális egységekbe rendeződnek. Az ilyen törzsgyülekezetek rendszerint azonos céllal rendelkeznek és addig maradnak együtt, ameddig ez be nem teljesedik. Ilyenkor a főapostolok megválasztanak egy bírát, akinek jogában van egyként mozgósítani az összegyűlt törzseket, de fel is oszlathatja a törzsgyülekezetet.
Veroniára érkezve a nefilimek eddigi szoros, tradícionális társadalma némileg fellazult, ahogy a háborúba csatlakozva belső ellentétek támadtak azon, melyik oldal pártját is kellene fogniuk. A legjelentősebb lélekszámú törzsgyülekezetek, a Hoashe és a Kiraman nefilimek pártatlanok maradtak, azonban kisebb csoportok, mint a Zarakhiel bíra vezette törzs vagy a Hellenburgban elszállásolt félangyalok elszakadtak a felsőbb vezetéstől és az emberi királyságok tagjai lettek.

Megítélés
A nefilimek megítélése különleges abból a szempontból, hogy magukban hordják az Isten erejének egy részét. Ez a legtöbb emberből távolságtartó csodálatot vált ki, amely miatt udvariasak és tiszteletteljesek a félangyalokkal szemben, de valamelyest félik is őket. A kultisták ugyan nyitnának feléjük, a nefilimek számára azonban a mélységiekkel szövetkezés a legnagyobb bűnök egyike, így kíméletlenül sújtanak le a kultuszokra, bárhol is találkozzanak velük. A nekromantákat a nefilimek megmentendő, eltévelyedett papoknak tartják, az élőholtakat ugyanakkor az Atya halál fölötti uralmának megcsúfolásának, így azokat pusztítják. A tündék és sötét tündék megítélése változatos, előítéleteik nincsenek velük szemben, hiszen eddig a létezésükről sem tudtak. A vámpírokat megbüntetett embernek tekintik, nem kifejezetten ellenségesek velük szemben de nem is veszik őket védelmükbe az Egyház ellenében.
Nefilim            Nefili10
A nefilim törzsek


Nefilim            Nefili12

 • Hoashe
  A legnépesebb törzsgyülekezet, az első nefilimek, akik Veroniára léptek a Vörös Csillag hívására felelve. Feladatuk eredetileg az emberek visszatérítése a helyes útra, vagy ennek hiányában a bűnösök megbüntetése, amit leginkább a vallásháború lezárásával és az egyházak befolyásának erősítésével igyekeznek elérni. Számos törzs alkotja, feladatuk azonban egységes. Legnagyobb csoportosulásuk a Schattenschild Eispitz-nek nevezett csúcsának lábánál található, egy rohamosan terjeszkedő sátor- és sziklavárosban.
  Vezető: Gedeon ben Hoashe főbíra
  Elköteleződés: Semleges
  Származtatott angyalok: Sariel, Muzaniach, Ariel, Arariel, Cassiel

 • Kiraman
  A Kiraman Katibin (Tiszteletreméltó Írnokok) egy csaknem elfeledett nefilim törzsi koalíció, amely a Vörös Hold megjelenése után kelt át a hegyeken. Feladatuk történelmileg a nefilim törzsek közti háborúk vérbe fojtása volt, jelenleg is főként felügyelő funkciót töltenek be és katonailag segítik a Hoashe nefilimek munkáját. Más törzseknél sokkal vadabbak és könyörtelenebbek, tekintve hogy saját fajuk elleni küzdelemre lettek nevelve, így az ártatlanság státusza nagyon nehezen érhető el egy Kiraman nefilim esetében. Az embereket nem kedvelik, így sokkal gyakrabban fordulnak elő a harcmezőkön, mint békeszerető társaik.
  Vezető: Ramalan al-Raqib főbíra (saját szóhasználatukkal herceg)
  Elköteleződés: Semleges
  Származtatott angyalok: Raqib, Atid

 • Savaar
  Ismertebb nevükön a Lovasok, valójában nem tekinthetőek önálló törzsgyülekezetnek. Vezetőjük négy kiválasztott nefilim, akit az Atya az Apokalipszis négy lovasához hasonló képességekkel ruház fel. Az őket követő kis létszámú, nagyrészt tanítványokból és kitaszított, törzs nélküli nefilimekből álló csoportok laza egységet alkotnak, amely teljesen a négy Lovas utasításaira épül, ők alkotják a Savaar törzset. A törzs félt és rettegett, főképp vezetőik mondákba illő ereje miatt, általában elkülönülve élnek a többi félangyaltól. Feladatuk csak kiemelt vészhelyzetekben van, amely a faj fennmaradását veszélyezteti vagy Bet'Sohar pusztulásával fenyeget. Ilyenkor a Lovasok törzse minden erejét beveti, hogy a veszélyt elhárítsa.
  Vezető: A Vörös Ló Lovasa, Adom
  Elköteleződés: Semleges
  Származtatott angyalok: Bármely törzs származtatott angyalának utódai megtalálhatóak

 • Zarakh
  Egy kifejezetten merész, újonnan alakult törzs, amely feladatául a mélységi kultuszok legyőzését tette meg. Tagjai nagyrészt egyetlen szakadár törzset foglalnak magukba, illetve a máshonnan hozzájuk csatlakozott nefilimeket, akik először Medkoksh kultuszának felszámolásával ismertették meg a nevüket a világgal, és ugyanezen kampány alatt köteleződtek el az Északi Királyság mellett, annak segítségéért cserébe.
  Vezető: Zarakhiel bíra
  Elköteleződés: Észak
  Származtatott angyalok: ?

Nefilim Előtörténet


Név: A nefilimek anyanyelve a héber, melyet neveik is tükröznek. Családneveik csak nagyritkán vannak helyette keresztnevük után apjuk nevét sorolják fel. A két nevüket a ben(=fia) és a bat(=lánya) szócskával köti össze. Számos nefilim ettől eltérően egy-egy angyal nevét viseli.
Faj: Ez mindig nefilim lesz.
Frakció: Az a hatalmi csoport, melybe karakter tartozik. Ez lehet az adott nefilim törzs, egy nemzet vagy királyság. Több nefilim frakció nélkül járja a világot, saját igazát hírdetve.
Kaszt: A démon kasztok, vámpír kasztok, tünde kasztok és a nekromanta kivételével bármi
Nem:A karakter neme (Férfi vagy Nő, fiatal karaktereknél a Fiú vagy Lány is elfogadható)
Kor: A karakter kora; a nefilimek gyorsan érnek de lassan öregszenek, így a kinézetük csalóka lehet; ide mindeképp a tényleges kor kerüljön

Kinézet: A karakter külső leírása, szemszín, hajszín, testmagasság, öltözködés. Érdemes előbb egy megfelelő avatar képet keresni és az alapján megírni a leírást a későbbi zűrzavar elkerülése végett. A nefilimekre jellemző az átlagosnál sötétebb bőr, szeplőtlen arc, barna haj és szemek, valamint a hátukon viselhetnek szárnyakat is.

Jellem: A karakter jellemének leírása. Miket szeret, miket nem szeret, hogyan viselkedik a mindennapokban, hogyan veszélyben vagy ingerülten. Mi motiválja, mi tántorítja el.

Előtörténet: Egy elbeszélés legalább 1000 szó terjedelemben, amely bemutatja a karakter életét azelőtt, hogy a játék elkezdődne számára.
Néhány támpont a nefilim előtörténetekhez:
[list]
[*]A nefilimek alapvetően szoros, gondoskodó törzsi közösségek kötelékébe születnek és itt is nőnek fel. Rang alapján egy fiatal nefilim lehet papnövendék vagy egyszerű közrendű, akik állattartással, kézművesmunkával vagy harccal foglalkoznak.

[*]Veroniai Idő Szerint 816-ban a Veroniához legközelebb eső törzsek észrevették az éjszakai égen felragyogni a Vörös Csillagot, egy évszázadok óta megjövendölt jelet. A főpróféták szerint ez volt az Atya üzenete arra, hogy át kell kelniük a hegyeken és megtisztítani az azon túli világot, az Atya gyermekeit, az embereket pedig megítélni. A törzsek gyülekezetet alakítottak, Gedeon ben Hoashe főbíra vezetésével és az emberek által Eispitznek hívott hegy gyomrán át vezető alagutakon átkeltek a Schattenschild túloldalára. Érkezésükkor a démonok polgárháborújának legnagyobb ütközetével álltak szemben, azonban Skadi von Himmelreich Hellenburgi hadnagy és a Zsinati Tanács érkezésükre számítva elébe vonult a félangyalok seregeinek. Némi szóváltás után Gedeon főbíra engedékenynek bizonyult és úgy döntött először információgyűjtésre fordítja az idejét, feltérképezve az emberek, démonok és tündék konfliktusait, mielőtt ítéletet mondana. A nefilimek között a döntés belső ellentéteket váltott ki, néhány törzs a Zsinati Gárdával dél fővárosába ment, néhány azonban a Nordenflusson átkelve Anat bat Adom nefilim apostolt követve az Északi Királyságban telepedett le. A semleges állást foglaló többség az Eispitz lábainál telepedett le, elkezdve felépíteni az azóta terjedelmes sátor- és sziklavárosukat.

[*]Veroniai Idő Szerint 818-ban Abaddón arkangyal szent küldetésképp csapást mért Veroniára és annak kétharmadát felégette. A sárkány alakban tomboló arkangyalt napok után végül a legendákból ismert Azrael kardja állította meg, miután Veronia lakosságának egyharmada a lángokba veszett, másik egyharmada pedig megsérült vagy megnyomorodott. A nefilimek tábora nem esett a pusztítás útjába, így a Harag Napja (Dies Irae) néven emlegetett eseményt ők minimális veszteségekkel (főképp Helelnburgi és Carolusburgi táboraik) vészelték túl. Az angyal legyőzése után a nefilimek apostolai szétszóródtak és igyekeztek segíteni a tüzek megfékezésében.

https://questforazrael.hungarianforum.net

2Nefilim            Empty Re: Nefilim Szomb. Ápr. 06, 2019 10:36 pm

Azrael

Azrael
az Égi Kovács
az Égi Kovács
Nefilim képességek

Név: Shema Elohim / Figyelmezz, Uram
Típus: Bűbáj
Erősség: I.
Ár: -
Felhasználás: Akarat alapú
Leírás: A nefilim az égnek emeli a kezét és tíz percig hangosan imádkozik az angyalok nyelvén. Ez alatt az idő alatt egy varázserőpontot képes visszatölteni.

Név: Ben HaMidbar / A Puszta Gyermeke
Típus: Passzív
Erősség: II.
Ár: 2000 váltó
Felhasználás: Mágiamentes
Leírás: A nefilimek származásuk miatt kiválóan alkalmazkodtak a forró környezethez. 3. szinttől angyali vérük miatt nap őket nem égeti, s minden I-es erősségű tűz alapú varázslat hatástalan ellenük.

Név: Tzadiq Mishpaat / Igaz ítélet
Típus: Bűbáj
Erősség: II.
Ár: 3000 váltó
Felhasználás: Akarat alapú
Leírás: A nefilimek eltökélt nép, akik végsőkig kitartanak igazuk mellett. 5 szinttől ha a nefilim sikeresen megérint egy démont, vámpírt vagy élőholtat, képes az előbbi kettőt megfélemlíteni pár másodpercre, az utóbbit pedig egyenesen harcképtelenné tenni, csatánként egyszer.

Név: Berakah HaEs / Mennyek áldása
Típus: Mágia
Erősség: III.
Ár: 4000 váltó
Felhasználás: Akarat alapú
Leírás: A nefilimek szívében ott ég a sivatag lángja. 7. szinttől a nefilim angyali természetére tekintettel képes testét tűzzé alakítani két körre. Ez idő alatt a jég vagy víz alapú támadások viszont dupla akkora károkat okoznak rajta.

Név: Malake HaAdonay / Az Úr Angyala
Típus: Mágia
Erősség: IV.
Ár: 5000 váltó
Felhasználás: Akarat alapú
Leírás: A nefilim három 5 körre képes angyali alakot felvenni, ezzel teljesen megegyezővé téve magát hozzájuk. Látványa rémítő, visszataszító hatással van a Fajok Átkának minden viselőjére, valamint az emberek és nefilimek morálját is növeli.

https://questforazrael.hungarianforum.net

Vissza az elejére  Üzenet [1 / 1 oldal]

Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.